Veiligheid

Hoe veilig zijn uw gegevens?

 • Kerklid.nl is beveiligd (SSL) waarbij het dataverkeer versleuteld is, herkenbaar aan het slotje bovenin uw browser
 • Alle wachtwoorden worden zeer sterk versleuteld opgeslagen, ook wij kunnen deze niet inzien (ook niet op uw verzoek)
 • Er zijn o.a. maatregelen genomen tegen :
  1. XSS (Cross-Site-Scripting
  2. CSRF (Cross-Site Request Forgery)
  3. SQL-Injection
  4. Session hijacking
  5. Session fixation
  6. IDOR
 • Hoe zat dat trouwens met uw papieren kerkgids?

 • Zijn er bij de papieren kerkgids maatregelen genomen tegen :
  1. Kopieermachines
  2. Papiercontainers
  3. 'Oud papier Inzamelacties' van verenigingen
  4. Onveilige en ongeautoriseerde toegang (een slot op een boekje..)
 • Nee toch??