Privacy

Hoe gaan we met uw gegevens om?

  • Niemand buiten uw gemeente heeft toegang tot uw gegevens.
  • Binnen uw gemeente kunnen de leden elkaars NAW-gegevens en aanvullende gegevens wel zien
  • Het is niet mogelijk dat u gegevens van andere gemeentes kunt inzien of zij die van u
  • Onze systeembeheerder(s) mogen niet ongevraagd de bestanden inzien
  • Uw gegevens worden NIET aan derden ter beschikking gesteld
  • Uw gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Hoe zat dat trouwens met uw papieren kerkgids? (dat boekje...dat wel eens bij het oud papier terecht kwam...)