Ontwikkeling

 Is er ook een ontwikkelplan?


Historie

In 2009 is kerklid.nl bedacht, ontworpen en geprogrammeerd vanwege een vraag van een tweetal gemeentes waar Socon contact mee had.
Er bleek behoefte aan een online platform dat de plaats zou innemen van de aloude papieren kerkgids, die ieder jaar opnieuw moest worden samengesteld, geredigeerd en gedrukt.
Buiten het vele werk dat daar bij komt kijken, is het afdrukken daarvan ook een flinke kostenpost. En dat terwijl de kerkgids al weer achterhaald was in de week na uitgifte...

Zo is kerklid.nl in eerste instantie ontstaan als online kerkgids, maar werd al snel meer: er kwam een fotoboek bij, men kon profielen (verhaaltjes van leden over zichzelf) invullen, nieuwsbrieven werden mogelijk, etc.
Na een aantal jaren is kerklid.nl nu een volledig gemeenteplatform geworden waar diverse functies samenkomen.
Functionele ontwikkeling

Omdat kerklid.nl een gratis plaform is (onder voorwaarden), is er geen verdienmodel en dus ook geen budget.
Daarom wordt iedere nieuwe functionaliteit flink gewogen voordat deze wordt aangebracht. Er wordt door Socon IT namenlijk in vrije tijd en voor eigen rekening gewerkt aan de applicatie. Aangezien er ook gewoon geld verdiend moet worden, heeft kerklid.nl de allerlaagste prioriteit... Dat gezegd hebbende, worden er natuurlijk met enige regelmaat nieuwe functies toegevoegd. Soms is dat op verzoek van gebruikende gemeentes, maar dan alleen als er meerdere verzoeken hiervoor zijn binnengekomen. Maar ook wordt door de uitgever van dit platform soms iets nieuws bedacht en wordt dit achter de schermen vorm gegeven.
Applicatiefouten

Net als bij alle andere software in de markt zal er wel eens een fout optreden in kerklid.nl, dat willen we niet, maar het gebeurt.
In tegenstelling tot bij nieuwe functionaliteit, zal er in dat geval altijd zo snel mogelijk een oplossing of herstel plaatsvinden. We willen wel dat de gebruikers kunnen werken in het platform.
We zien graag dat gemeente-beheerders in dat geval contact met ons zoeken om e.e.a. te melden.