Functies

 wat kun je allemaal met en in kerklid.nl?

Algemene functies


Gemeenteagenda
Een generiek toepasbare gemeenteagenda om diensten, vergaderingen, cursussen, en andere evenementen vast te leggen.
De agenda-items worden ook op het dashboad weergegeven.
Nieuwsbrieven
Generiek toepasbaar nieuwsbrievenbeheer. Te gebruiken als wekelijkse update, of als periodieke verspreiding van een kerkblad (kan ook als pdf-bijlage), of voor spoedmededelingen zoals sterfgevallen of evenementen die afgelast zijn.
Kortom : de nieuwsbrieven zijn breed toepasbaar. Een gemeentelid kan zelf aangeven of deze de nieuwsbrieven wenst te ontvangen, dus de wettelijk verplichte opting-in/out is aan voldaan.
Fotoboek
Het fotoboek (ook wel smoelenboek genoemd) is een belangrijk onderdeel van kerklid.nl.
Dat wordt ons in ieder geval gemeld door gebruikers. Zo heeft men een gezicht bij een naam.
En zeker als er nieuwe leden (of een predikant) zijn binnengekomen, is dit een favoriet onderdeel.
Leden kunnen zelf hun foto uploaden of wijzigen. De geuploade foto kan zelfs worden bijgesneden (stuk uit de foto selecteren).
In de praktijk blijkt dat juist het zelf kunnen uploaden van een foto een perfect beeld geeft van het lid zelf.
Wat geeft nu een beter beeld: een pasfoto van Kees de sportvisser of een foto van Kees met die enorme vis in zijn handen?
Jaaroverzichten
In jaaroverzichten wordt perfect bijgehouden en zichtbaar gemaakt welke mutaties er - qua leden - in de gemeente hebben plaatsgevonden.
Eigenlijk is het de digitale versie van het kerkelijk archief met daarin het doopregister, huwelijksregister, etc.
Zo'n register kennen we wel van stamboomonderzoek (of van TV), maar tegenwoordig wordt dit niet meer zo nauwkeurig bijgehouden door een hoop gemeentes.
Kerklid.nl genereert dit automatisch en op de achtergrond, uiteraard op basis van de ingevoerde gegevens.
Gemeente op de kaart
Kerklid.nl laat via google maps een mooie kaart zien van de geografische spreiding van uw gemeente.
Ieder adres van de gemeente wordt weergegeven. U kunt per adres de geo-locaties ophalen (1 muisklik), maar ook per adres bepalen of deze zichtbaar moet zijn op die kaart (bijvoorbeeld als dit een student betreft die ergens ver weg op kamers zit)
Gemeentesamenstelling
We laten niet alleen de gebruikelijke samenstelling qua lidsoort zien (hoeveel doopleden, belijdende leden, etc)
Maar ook de verdeling op basis van leeftijd en geslacht, als demografische opbouw wordt zichtbaar gemaakt.
Adres- en lidgroepen
Vaak vinden we binnen de gemeente diverse groepen, verbanden, organisaties, etc.
Om dit allemaal in beeld te hebben, kennen we in kerklid.nl adresgroepen en lidgroepen. U kunt zoveel groepen aanmaken als u wilt en daarvan lid maken wie u wilt.
Gavenbank
In steeds meer gemeentes worden de gaven (
Om dit allemaal in beeld te hebben, kennen we in kerklid.nl adresgroepen en lidgroepen. U kunt zoveel groepen aanmaken als u wilt en daarvan lid maken wie u wilt.