Veel gestelde vragen

 vragen die je zou willen stellen

Algemene vragen


Is kerklid.nl een initiatief van onze gemeente?
Omdat kerklid.nl niet het initiatief is van 1 gemeente maar een door Socon aangeboden dienst, draait deze website niet in het domein van uw gemeente.
Veel gemeentes hebben wel een doorverwijzing naar kerklid.nl op de website van de eigen gemeente.
Waarom een aparte website, kan toch ook op de site van onze gemeente?
Omdat kerklid.nl niet het initiatief is van 1 gemeente maar een door Socon aangeboden dienst, draait deze website niet in het domein van uw gemeente.
Veel gemeentes hebben wel een doorverwijzing naar kerklid.nl op de website van de eigen gemeente.
Welke gemeentes gebruiken kerklid.nl?
Dat kunnen wel helaas niet melden, ook dat heeft te maken met vertrouwelijkheid. Als gemeentes ons specifiek toestemming geven om hun naam te vermelden, kunnen we dat aan u laten zien.
Waarom gebruikt onze gemeente kerklid.nl?
De redenen voor gebruik van kerklid.nl zijn divers:
 • omdat het bijhouden van een papieren kerkgids niet meer te doen is (nooit up-to-date)
 • de kosten voor een papieren kerkgids zijn te hoog
 • een online administratie heeft geen updates nodig
 • onderhoud van gegevens kan door meerder personen en tegelijkertijd plaatsvinden
 • gewijzigde gegevens zijn direct bekend en zichtbaar
 • Zijn mijn gegevens wel veilig op deze website?
  Jazeker, kerklid.nl draait in een zgn. SSL-beveiligd domein.
  Dat wil zeggen dat alle dataverkeer tussen uw PC en de webserver (en weer terug) volledig versleuteld wordt.
  Op deze manier is het voor een evt kwaadwillende niet mogelijk om wachtwoorden of andere gevoelige inhoud te zien.
  De SSL-beveiliging is een door de overheid voorgeschreven beveiliging als er online persoonsgegevens worden vastgelegd.
  Verder is kerklid.nl beveiligd door persoonlijke accounts-met-wachtwoord zodat een bezoeker niet in staat is om andermans gegevens te wijzigen of een kijkje te nemen in de gegevens van een andere gemeente.
  Houden we nu nog wel onze gedrukte kerkgids?
  Dat veschilt per gemeente.
  Het jaarlijks drukken van een kerkgids kan aardig in de papieren lopen, terwijl de inhoud daarvan de week na het drukken vaak al weer achterhaald is...
  Er zijn dan ook gemeentes die gestopt zijn met het drukken van een kerkgids voor alle adressen in de gemeente, maar het afdrukken overlaten aan de leden zelf, vanuit kerklid.nl
  Weer andere gemeentes laten hun leden wennen aan de online versie van kerklid.nl om na een gewenningsperiode de gedrukt kerkgids af te schaffen.
  Wie beheert onze gegevens eigenlijk?
  Dat is de taak van de gemeente zelf, kerklid.nl doet daar niets aan.
  Iedere gemeente die kerklid.nl gebruikt, heeft een hoofdbeheerder en eventueel hulpbeheerders.
  Deze kunnen gegevens binnen de gemeente muteren.
  Gratis bestaat niet, wie betaalt er voor ons gebruik?
  Gratis bestaat inderdaad niet, ook kerklid.nl kost geld en dat moet ergens vandaan komen.
  Kerklid.nl werd eerder bekostigd uit opbrengsten van reclamebanners, die u rechtsboven in het scherm kunt zien.

  Inmiddels is kerklid.nl een MVO-product, d.w.z. dat Socon dit als bijdrage aan de samenleving ziet, wél gratis dus...
  De banners die u wel ziet, kunnen van een landelijke adverteerder zijn, maar ook van een ondernemer uit uw gemeente of woonplaats.
  Als er banners zichtbaar zijn is dat omdat Socon het specifieke doel graag ondersteunt of onder de aandacht wil brengen.
  Kerklid.nl hecht er aan om de advertentie niet in strijd te laten zijn met het christelijk karakter van kerklid.nl.

  Mocht u als ondernemer geinteresseerd zijn in deze vorm van reclame maken (veelvuldige zichtbaarheid) dan kunt u contact opnemen met kerklid.nl.
  Bestaat kerklid.nl over een paar jaar nog?
  Kerklid.nl is opgezet met de bedoeling een no-costs-oplossing te zijn voor gemeentes die behoefte hebben aan een online kerkadministratie/kerkgids.
  Het platform moest alleen maar kostendekkend zijn, dus een kostendekking vanuit banners voldoet/voldeed hierin. Dus wat ons betreft bestaat kerklid.nl over een paar nog steeds (en wat langer...)

  Er komen steeds meer vragen over de continuiteit, begrijpelijk.
  De mening hierbij van de uitgever van kerklid.nl (Socon IT B.V.) is dat als er garanties moeten zijn over continuiteit, dan dient de verzoeker hiervan te betalen voor deze garantie.
  In dat geval dient er namelijk met een derde partij een overeenkomst te worden gesloten om e.e.a. af te dekken. De kosten voor deze garantie bedragen 50 eurocent per jaar per lid voor die gemeente die continuiteit eisen. Er zijn gemeentes die deze kosten afdekken met banners van lokale ondernemers.
  Overigens kan iedere hoofdbeheerder op ieder moment een datadump naar excel maken van alle (kerk)relevante adres- en lidgegevens. Dus continuiteit is dan een relatieve zaak...